FV654 Herøybrua målestasjon

14,7 km fra Larsnes

Ingen data tilgjengelig

Vi finner ingen målestasjoner i nærheten med værstatistikk for perioden du har søkt på.

Du kan prøve å søke på et annet sted i nærheten.