Verden rekordvarm for ellevte måned på rad

– Det kan høres ut som vi har hakk i platen, men også mars ble rekordvarm, sier amerikanske forskere i en fersk pressemelding.

Globalt temperaturkart for mars 2016

IKKE JEVNT FORDELT: Det meste av kloden var varmere enn normalt i mars 2016, men enkelte steder var også kaldere enn normalt, slik som Spania, Nord-Afrika og flere havområder.

Foto: NOAA

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Tall fra amerikanske NOAA viser at mars 2016 ble den varmeste mars-måneden siden målingene startet i 1880.

Måneden føyer seg dermed inn i en lang rekke med tilsvarende varme målinger: I alt har verden opplevd elleve rekordvarme måneder etter hverandre.

– Rekordene stabler seg oppå hverandre, sier NOAA i en pressemelding.

– Mange raske rekorder er litt skummelt

At så mange rekorder inntreffer etter hverandre er nærmest umulig uten global oppvarming, sier klimaforsker Rasmus Benestad og gjør en rask sannsynlighetsberegning på datamaskinen:

Rasmus Benestad

NULL: Sannsynligheten for at dette skal skje er nærmest null, hvis ikke det var for global oppvarming, sier Rasmus Benestad.

Foto: met.no

Totalt er det beregnet månedstemperatur 1644 ganger siden oppstart rundt 1880, en beregning hver måned. At det kommer rekorder i ny og ne er naturlig, men det som skjer er spesielt.

– Sannsynligheten for at man skal få elleve rekorder på rad i en slik dataserie (...) er forsvinnende liten, sier forskeren. Nærmere bestemt vil sannsynligheten være ca 10 opphøyet i -10475, forklarer han.

Selv har ikke Benestad sin datamaskin nok desimalpunkter til å skille dette tallet fra null.

– Mange raske rekorder på rappen er litt skummelt, fordi det betyr at de varmeste månedene øker kraftig. Verden blir mer ekstrem.

Hva skal man si?

Det har vært mye snakk om «rekordvarme» den siste tiden, og kanskje er begrepet i ferd med å bli oppbrukt? I februar 2016 var temperaturen så ekstrem at forskerne manglet ord for å beskrive det som skjedde.

Kjersti Fløttum

NOK DRAMA: – Folk er lei det negative og dramatiske i klimasammenheng, sier Kjersti Fløttum.

Foto: UiB

Kjersti Fløttum (UiB) har forsket på språk og klima og tror ikke verden skal jakte på nye begreper for å fange interessen.

– Undersøkelser viser at folk er lei av det negative og dramatiske i klimasammenheng.

Det holder å fortelle om «varmerekord for n'te gang», tror forskeren.

– Jo høyere tallet blir, jo mer oppsikt kan det vekke, og vi slipper de lite gjennomtenkte dramatiserende adjektivene.

Tror vi har flere rekorder i vente

Bare tre måneder av 2016 er tilbakelagt. Likevel spekuleres det nå i om året 2016 som helhet skal bli rekordvarmt.

Hans Olav Hygen

MER I VENTE: Marsrekorden er nok ikke den siste vi får dette året, sier Hans Olav Hygen.

Foto: Bård Gudim

Enn så lenge troner fjoråret, 2015, på toppen som det varmeste året siden målingene startet i 1880.

– Det er høyst sansynlig at vi går mot et rekordår, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Hygen har laget grafen under som viser hvordan temperaturen kan utvikle seg de neste månedene:

Nesten uansett hva som skjer vil rekorden være et faktum (se bildeteksten for å forstå grafikken).

Sannsynlighet for ny global varmerekord i 2016

SANNSYNLIGHET FOR NY VARMEREKORD I 2016: Aksen oppover viser avvik fra normal temperatur. Aksen bortover viser de tolv månedene i året. Gråe linjer viser de enkelte årene frem til 2014. Den blå viser rekordåret 2015. Den gule viser starten på 2016. Orange linjer viser hvordan resten av året kan bli, dersom vi overfører hvordan alle de andre årene har utviklet seg til 2016.

Foto: Hans Olav Hygen (MET)

Hygen får støtte fra klimaforsker Martin Stendel ved det Danske Meteorologiske Institutt.

Den kraftige El Niño'en i Stillehavet er noe av årsaken til den voldsomme varmen, sier Stendel og legger til at El Niño nå blir langsomt svakere.

– Men at de neste månedene langsomt blir kaldere er neppe nok til å unngå en ny varmerekord, avslutter Stendel.

Les mer: