Store værsystemer i lille Norge

Hva er egentlig sammenhengen mellom jetstrømmer, altså sterk vind i stor høyde, og været i Norge?

I lufta

I LUFTA: Fly som går fra Nord-Amerika til Europa nytter seg av den polare jetstrømmen for å få medvind.

Foto: ScanStock

Hva er en jetstrøm? Har dette med polarfronten å gjøre? Er den det samme som vestavindsbeltet? Og hva med rossbybølger?

Slike spørsmål får yrmeteorologene stadig vekk, og det virker som det hersker total forvirring.

Yrmeteorologen prøver å svare enkelt, men klarer ikke la vær å dra inn vestlandsværet!

Kortversjonen

Rossbybølger, vestavindsbeltet, jetstrømmen og polarfronten er ikke det samme. Men de henger tett sammen, og er en del av det storstilte sirkulasjonsmønsteret på jorda.

  • Polarfronten er skillet mellom kalde luftmasser i nord, og varmere luftmasser i sør. På den nordlige halvkule* ligger polarfronten omtrent over Norge.
  • Mellom polarfronten og ca. 30 grader sør blåser det stort sett fra vest mot øst. Dette kalles vestavindsbeltet.
  • I den øvre delen av troposfæren kan disse vestlige vindene bli veldig kraftige. Slike kraftige vinder kalles jetstrømmer, og blåser ofte langs polarfronten.
  • Vestavindsbeltet, og polarfronten og jetstrømmer med det, slynger seg rundt jorda i et slags bølgemønster. Veldig forenklet er det dette som kalles rossbybølger.

Disse bølgene er opphavet til de fleste lavtrykkssystemer utenfor tropene. Norge ligger dermed midt i hovedfartsåren for lavtrykk.

  • Få mer fakta nederst i saken!

(* For enkelhets skyld holder vi oss på den nordlige halvkule i denne artikkelen, med mindre noe annet er oppgitt.)

Earth Global Circulation

VESTAVINDSBELTET: Vestavindsbeltet er områder på begge jordhalvkulene mellom 30. og 60. breddegrad (på bildet: westerlies). I møte mellom kald polarluft og varm tropisk luft finner vi polarfronten, og det er her lavtrykkene blir til. Vestavindsbeltet fører da lavtrykkene innover mot Norge.

Foto: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Earth_Global_Circulation.jpg

Jetstrøm langs polarfronten

Jetstrømmen

Jetstrøm over Norge, med en retning fra syd mot nord, som gjorde flyvningen fra Oslo til Tromsø svært hurtig med medvind på 200–300 km/time 27. september 2005.

Foto: Meteorologisk institutt

Jetstrømmer oppstår der det er store horisontale forskjeller i trykk og temperatur.

Langs polarfronten er det per definisjon stor temperaturforskjell. Derfor er det ofte jetstrømmer i forbindelse med den.

Når man snakker om «jetstrømmen» i bestemt form, er det gjerne disse det er snakk om.

Fjellkjeder lager bølger

Rocky mountains

Rocky Mountains er så høye at de forstyrrer jetstrømmen.

Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moraine_Lake_17092005.jpg

Den vestlige luftstrømmen, inkludert jetstrømmen, som går rundt jorda på våre breddegrader, får ikke gå uhindret.

Store fjellkjeder, som Rocky Mountains, forstyrrer strømmen. Det samme gjør temperaturforskjeller mellom hav og land.

Det er dette som gjør at det oppstår buktninger, eller bølger.

Danner høytrykk og lavtrykk

Bølgetoppene er høytrykksrygger. Bølgedalene er lavtrykkstråg. Én Rossbybølge defineres som én høytrykksrygg og ett lavtrykkstråg.

Disse kan utvikle seg videre til «skikkelige» høytrykk og lavtrykk, der luftstrømmen går i ring.

Vet man hva man skal se etter, kan man finne polarfronten og tilhørende jetstrømmer på satellittbilder. Da kan man se hvor det er mulighet for lavtrykksutvikling.

Norge i hovedgata

På grunn av den globale sirkulasjonen, dominerer lavtrykk over høytrykk. Polarfronten fungerer dermed som en lavtrykksbane, og denne banen går som oftest rett over Norge.

På grunn av vestavindsbeltet, går banen fra vest mot øst. Vest for oss ligger Atlanterhavet, dermed fører luften med seg masse fuktighet inn over landet. Vestlandet er mest utsatt, siden det ligger lengst mot vest, og på grunn av fjellene.