Kor mykje nedbør er det eigentleg i Bergen?

Ørjan lurer på kor mykje nedbør det eigentleg er i Bergen? Kva om vi hadde brukt stoppeklokke til rekne ut dette? Svaret vi har til Ørjan vil kanskje overraske fleire.

Bryggen i regn

Om vi samanliknar Bergen med dei andre byane kjem det klart fram at særleg Trondheim og Oslo er ein god del tørrare, sjølv om det her i 2018 fall nedbør litt under normalen.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

For å finne svaret på spørsmålet til Ørjan brukar vi fjoråret (2018) som utgangspunkt. I tabellen under ser vi at Bergen hadde årsnedbør 6,6 prosent over normalen. Tromsø, Trondheim og Oslo, som er tatt med for samanlikning, hadde alle treårsnedbør noko under normalen.

Årsnedbør 2018

By

Årsnedbør 2018 (normal i parantes)

Oslo-Blindern

657,1 mm (86 % av normalen)

Bergen

2398,8 mm (106,6 % av normalen)

Trondheim

829,1 mm (97 % av normalen)

Tromsø

908 mm (88,1 % av normalen)

Kor mykje nedbør er det i dei fire utvalde byane om vi delar året inn i nedbørstimar? Det vil seie om vi reknar at eit år har 8760 timar, kor mange av dei 8760 timane har registrert nedbør? Ein nedbørstime har observert minst 0,1 mm nedbør. I tabellen under ser vi kor mange timar der det har vore meir eller lik 0,1 mm, meir enn 0,1 mm og meir eller lik 1 mm? Svaret er gjeve i prosent.

Nedbør i fire utvalde byar i Noreg for 2018:

By

>=0.1 mm

>0.1 mm

>=1 mm

Oslo

11,8 % (av 8760 timar)

8,3 %

2,2 %

Bergen

25,8 %

21,1 %

8,4 %

Trondheim

15,6 %

11,0 %

2,8 %

Tromsø

22,5 %

15,7 %

2,7 %

Takk til kollega Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt for klimadata.

Sjølv om tabellen må takast med ei klype salt, ettersom det berre er for året 2018 og feilmålingar kan oppstå særleg ved små nedbørsmengder, vil nok svaret overraske fleire. I Bergen var det altså opphaldsvêr i nesten tre av fire dagar om vi slår saman alle periodane med opphald i 2018. Og ettersom 2018 var eit nedbørrikt år, med nedbør over normalen, kan det slåast fast at det må vere mykje opphald i Bergen uansett år!

Men om vi samanliknar Bergen med dei andre byane, kjem det klart fram at særleg Trondheim og Oslo er ein god del tørrare, sjølv om det her i 2018 fall nedbør litt under normalen. Men i 2018 var Tromsø nære Bergen med tanke på summen av nedbørstimar, om vi tek atterhald at nedbørssummen i Tromsø låg 11,9 % under normalen. Det er meir intens nedbør i Bergen enn Tromsø når det først kjem nedbør, men det er like ofte nedbør.