Hva er egentlig drivhuseffekten?

Uten drivhuseffekten ville det ikke være liv på jorden, og temperaturen ville vært 34 grader kaldere.

Verdensrommet

Drivhuseffekten er i utgangspunktet en naturlig prosess som virker oppvarmende på vår atmosfære og på jordens overflate.

Foto: Scanpix

Det er kommet inn spørsmål fra tre jenter som driver med et skoleprosjekt om drivhuseffekten.

Hva er egentlig drivhuseffekten og hva har den å si for livet på jorda? Hvilke drivhusgasser er de viktigste og hvor kommer disse fra?

Drivhuseffekten «varmer oss»

Drivhuseffekten er i utgangspunktet en naturlig prosess som virker oppvarmende på vår atmosfære og på jordens overflate.

Det finnes gasser i atmosfæren som absorberer noe av varmestrålingen fra jordoverflaten og gjør at ikke all varmen forsvinner rett ut.

  • Se på grafikk av drivhuseffekten nederst i artikkelen!

Jorda kunne vært -18 grader

Uten drivhuseffekten ville vi hatt en mye lavere overflatetemperatur.

Om vi regner på jordas varmebalanse uten drivhuseffekten, vil energibalansen mellom jordas varmetap og energitilførsel fra solen gi en overflatetemperaturen på ca -18 grader C.

Men siden drivhusgassene absorberer noe av den langbølgete strålingen fra jorda har vi en gjennomsnittstemperatur på ca 15 grader C.

Menneskeskapt drivhuseffekt

Menneskelig aktivitet påvirker mengden og sammensetningen av drivhusgasser i atmosfæren. I senere tid har konsentrasjonen av drivhussgasser i atmosfæren økt, særlig med tanke på CO2.

Det er en tydelig vekst etter den industrielle revolusjonen. En ser også at den globale middeltemperaturen har en klar økning.

Det er nemlig slik at når atmosfæren blir tilført mer av klimagassene, må den finne en «ny» balanse mellom engergitilførsel fra sola og jordas varmetap.

Hvor kommer drivhusgassene fra?

Noen av de viktigste drivhusgassene er vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2) og metan (CH4). Disse gassene har ulik levetid og det er forskjell på hvor stor påvirkning de har.

  • Vanndamp er rett og slett vann i gassform og er vår viktigste drivhusgass, den finnes naturlig i atmosfæren. Vi ser den i form av skyer, og merker regnet når den går over i flytende fase.
  • Karbondioksid er en vesentlig del av livssyklusen på jorden, den dannes i form av pust, forbrenning og forråtnelse, og blir også tatt opp av planter ved fotosyntesen. Mennseskeskapt CO2 kommer hovedsaklig fra forbrenning av fossile brensel som kull, olje og gass.
  • Metan kalles ofte for sumpgass og dannes ved nedbryting av visse typer organisk materiale. Menneskelig aktivitet øker utslipp av metan, spesialt fra jordbruk og kull, gass og oljeindustrien.

Hvordan framtiden vil påvirkes av menneskelig utslipp og drivhuseffekten finnes det mange teorier på.

Les mer på disse nettstedene:

Klikk på bildet nedenfor for å navigere:

Datamaskinen du bruker må ha flashspiller.

(Presentasjonen er laget av Cicero senter for klimaforskning i samarbeid med Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Fra viten.no)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.