Derfor treffer orkanene (nesten) aldri Afrika

Tropiske orkaner lever i tropene, men ikke over alt i tropene. Og i hvert fall ikke i Afrika. Hvorfor er det slik?

Historical Hurricane tracks

En illustrasjon over tropiske syklonbaner fra 1851 til 2016. Her ser du det tydelige skillet mellom Nord-Atlanteren og Sør-Atlanteren.

Foto: NOAA https://oceanservice.noaa.gov

«Spør meteorologen» ga nylig en fin oppsummering på hvorfor tropiske orkaner ikke overlever ferden mot Norge. Nå vil Yr-leser Ove Hauge gjerne vite hvorfor vi aldri hører om orkaner i Afrika – det ligger jo tross alt i tropene.

Utviklingsland får kanskje ikke den samme nyhetsdekningen som Vesten, men når det gjelder tropiske orkaner så er forklaringen en annen. Det finnes simpelthen ingen tropiske orkaner i Sør-Atlanteren – i alle fall veldig få.

Catarina: Orkanen ingen ville vedkjenne seg

Mange husker orkanen Katrina som herjet i Louisiana i 2005.

Navnesøsteren, orkanen Catarina, er mindre kjent, men minst like spesiell. Den gjorde landfall i Brasil i mars 2004 og er den eneste tropiske orkanen som er registrert i Sør-Atlanteren (se bildet over).

Hendelsen var så ekstraordinær at statsmeteorologene i Brasil ikke ville vedkjenne seg at landet hadde blitt truffet av en tropisk orkan – erkjennelsen kom først etter ett år!

Halvlunkent vann og feil vind

Hva er så årsaken til at denne delen av verdenshavene sjelden eller aldri opplever tropiske orkaner? En del av forklaringen kan knyttes til havtemperaturen som ligger noe lavere enn «ønskelig».

Havområdet har også mangel på værforstyrrelser – luftmasser der kraftig horisontalt vindskjær trigger rotasjonen som trengs for å danne en orkan. Vertikalt vindskjær er til gjengjeld ingen mangelvare, men har derimot en dempende effekt.

Tenk på en tropisk orkan som en gigantisk støvsuger, der drivstoffet er varm fuktig luft. Står luftsøylen rett opp og ned vil opptaket fortsette uforstyrret. Blir vinden for sterk i høyere luftlag vil den roterende luftsøylen «velte» slik at prosessen avtar. Disse «ugunstige» forholdene finner man også i det sørøstlige Stillehavet.

Vind og tropiske sykloner

Sterk vind i høyere luftlag skråstiller lavtrykket og hemmer opptak av fuktig luft. Blir vinden sterk nok kan dette forhindre utvikling av tropiske orkaner.

Foto: COMET MetEd http://meted.ucar.edu/

Kjært barn har mange navn

I Atlanterhavet og det østlige Stillehavet kalles tropiske orkaner for «orkaner». I det vestlige Stillehavet brukes benevnelsen «tyfon», og i Det indiske hav kaller man samme værfenomen for «syklon». Det riktige samlebegrepet er egentlig «tropisk syklon».

Tyfonen Tip er den sterkest tropiske syklonen som er registrert. Den hadde et lavtrykksminimum på 870 hPa utenfor Filippinene. Generelt sett – jo lavere luftrykk, dess sterkere storm. Det laveste lufttrykket som er registret i Norge er til sammenligning 938,5 hPa.