Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 5,7 km fra Basaltveien