Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 3,3 km fra Kolemyr

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand