Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 0,6 km fra Østhus

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand