Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 1,7 km fra Rossabø kirke

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand