Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 0,8 km fra Andabeløy

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur