Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 1,4 km fra Stokken

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand