Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 0,4 km fra Hovda

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand