E14 Teveldalen målestasjon

0 km fra E14 Teveldalen

E14 Teveldalen målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

September 2020–september 2021