Rv2 Føttaskjæret målestasjon

0 km fra Rv2 Føttaskjæret

Rv2 Føttaskjæret målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

Juni 2023–juni 2024