Fv2168 Flermoberget målestasjon

0 km fra Fv2168 Flermoberget

Fv2168 Flermoberget målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

Juni 2023–juni 2024