Fv17 Nordlandskorsen målestasjon

16,6 km fra Peder Knophs vei

Ingen data tilgjengelig

Vi finner ingen målestasjoner i nærheten med værstatistikk for perioden du har søkt på.

Du kan prøve å søke på et annet sted i nærheten.