FV654 Herøybrua målestasjon

11,3 km fra Gurskebotn

Ingen data tilgjengelig

Vi finner ingen målestasjoner i nærheten med værstatistikk for perioden du har søkt på.

Du kan prøve å søke på et annet sted i nærheten.