Viser Kirkenes LH15.1 km fra Lundvik
Siste 13 måneder
Kirkenes LH målestasjon

Temperatur

nov. 2018–nov. 2019

Nedbør

nov. 2018–nov. 2019

Vind

nov. 2018–nov. 2019