Viser E6 Horg0,6 km fra Husan
Siste 13 måneder
E6 Horg målestasjon

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    NavnVerdi

Temperatur

mars 2019–mars 2020