Fv5957 Giskebrua målestasjon

6,1 km fra Storhornet

Fv5957 Giskebrua målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

April 2023–april 2024