FV658 Giskebrua målestasjon

6,1 km fra Storhornet

FV658 Giskebrua målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

November 2021–november 2022