Fv2168 Flermoberget målestasjon

13,9 km fra Plassen kirke

Fv2168 Flermoberget målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

April 2023–april 2024