Oppsummering

Oppsummering av tjueendagersvarselet
PeriodePeriodeNedbør mmNedbør mmTemp h/lTemperatur høy/lavFrostSannsynlighet for frost
13 %
0 %
0 %

Sannsynlighet for nedbør

Graf som viser forventet nedbørsmengde og sannsynlighet de neste 21 dagene for Rv4 Aker sykehus
Sannsynlighet for litt nedbør (0,5–10 mm)
Sannsynlighet for mye nedbør (mer enn 10 mm)

Temperatur

Graf som viser forventet og mulig temperatur de neste 21 dagene for Rv4 Aker sykehus
Forventet temperatur
Mulig temperatur °C