Varmaste juni nokosinne registrert

Globalt var juni i år den varmaste sidan målingane starta i 1880. Men i Noreg var det likevel uvanleg kaldt.

India Weather

India har hatt ein uvanleg varm start på 2015.

Foto: Rajesh Kumar Singh / Ap

Juni 2015 var den varmaste juni-månaden som er registrert på kloden sidan målingane starta i 1880.

Det viser nye tal frå romfartsorganisasjonen NASA og det amerikanske senteret for klimadata, NOAA.

Varme både til lands og til vanns

– Både globale landsområde og havet var rekordvarme i juni, skriv NOAA.

Rekordvarme vil seie at temperaturen låg 0,88 grader celsius over normalen for det 20. hundreåret. Det var 0,14 grader varmare enn gjennomsnittet frå rekordåret 2014.

Men sjølv om verda sveittar, ventar mange framleis på sommaren her i Noreg. Her var juni uvanleg kald for dei aller fleste.

Juni 2015 temperatur

I Noreg låg temperaturen under normalen for dei siste 20 åra i heile landet i juni.

Foto: MET

Kvifor er det surt og kaldt i Noreg medan resten av verda renn vekk i varmen? Det er eit spørsmål heller ikkje klimaforskarane kan gi eit skråsikkert svar på.

Ei forklaring kan vere at vi ligg på feil side av jetstraumen. Klimaforskar Rasmus Benestad forklarer at det jetstraumen fører kald luft frå arktiske område ned til Noreg.

– Det er ingen motsetning mellom lokalt og globalt klima, fortel benestad.

– Lokalt kan det vere kaldt, medan det er varmt andre stader.

Øvst på kartet under kan du sjå Noreg markert i kvitt og lyseblått. Det betyr at temperaturen låg på- og under normalen.

Land and ocean temperaturens percentiles jun 2015

Rødt er varmare enn normalt, medan blått er kaldare.

Foto: NOAA

Kan 2015 toppe rekordåret 2014?

Også FN konkluderte med at 2014 globalt var varmare enn normalen.

Allereie i mai synte målingane at kloden var på sitt varmaste sidan målingane starta i 1880, og juni sette ingen stoppar på vegen mot ny rekord.

Illustrasjon av El Niño
Foto: GRID Arendal

Ein av faktorane som kan gjere at varmerekordane frå fjoråret blir knust, er vêrfenomenet El Niño. Det oppstår når temperaturen i Stillehavet er høgare enn normalt, og kan sette brutale naturkrefter i sving.

Ekspertane meiner teikna tyder på at El Niño kan bli kraftig i 2015, og målingane syner at fenomenet held fram med å utvikle seg.

– Om El Niño slår til, er det sannsynleg at vi får ein ny varmerekord i 2015, seier Rasmus Benestad som har skrive doktorgrad om vêrfenomenet.

Tidlegare El Niño-år har øydeleggelsane vore store, og mange menneskeliv har gått tapt. Ein varmerekord er med andre ord ikkje noko ein hoppar i taket for.

– Tala syner at vi ligg dårleg an, fortel klimaforskar Rasmus Benestad.