Varmar eigentleg snøen?

Er lufta mildare når det er snø på bakken? Se kva meteorologen svarar.

Snøglede

SNØ OG TEMPERATUR: En av grunnene til at det kan kjennast mildare med snø på bakken enn utan er at snøen isolerar. Det betyr at en snøfri bakke kan ha lavere temperatur enn en bakke med snø.

Foto: Markus Plementas / NRK

Yr-meteorologane har fått ein undrande e-post frå Erik som synest det verkar mildare ute når det ligg ein halvmeter snø på bakken enn før snøen kom, sjølv om termometeret framleis viser minus ti grader.

Denne veka er det yr-meteorolog Merete Øiestad som svarar:

Minus ti er minus ti, om det er snø eller ikkje. Og uavhengig av vind og kor fuktig lufta er.

Men opplevinga av lufttemperaturen vil variere. Dess meir varme du taper dess kaldare kjennest det.

Vinden kan påverke følt temperatur

Snømenn i bikini og badebukse

Fem kuldegrader og frisk bris tilsvarer 14 kuldegrader og vindstille.

Foto: Lisa Auch / Flickr

Ein faktor som påverkar korleis vi opplever lufttemperaturen er altså vinden. Når vinden aukar, mister du meir varme.

For eksempel vil fem kuldegrader og frisk bris tilsvare 14 kuldegrader ved vindstille.

Vindavkjølingsindeksen fortel kva temperatur vi måtte hatt ved vindstille for å oppleve det same varmetapet som ved den temperaturen og vinden vi har.

Vi kan også oppleve det som litt kaldare i fuktig luft enn i tørr luft. Fuktig luft leier varmen lettare enn tørr luft, og dermed taper vi litt meir varme til fuktig luft.

Snøen isolerer

Grunnen til at det kan kjennast mildare med snø på bakken enn utan er at snø, og spesielt nysnø, leier varme dårleg. Det betyr at den har stor isolasjonsevne. Ein typisk situasjon der du kan oppleve dette, er ved klarver og vindstille.

Varmetapet frå ein berr bakke er større enn frå ein snødekt. Det betyr at den snøfrie bakken kan ha ein lågare temperatur enn den snødekte sjølv om temperaturen to meter over bakken er den same i begge tilfella.

Dermed vil du totalt sett tape meir varme når bakken er snøfri.

Gammal snø isolerer mindre

Is smelter

Gammal snø isolerer mindre fordi den er pressa i hop og inneheld mindre luft.

Foto: John Mcconnico / Ap

Kor mykje snøen isolerer er avhengig av kor tjukt snølaget er. Gammal snø isolerer mindre fordi den er pressa i hop og inneheld mindre luft.

Det har vore tilfelle med lange snøfrie kuldeperiodar der det blir tele langt ned i bakken og vassrør som frys.

Med påfølgjande snøfall har resultatet då blitt at snøen har isolert så godt, og det har teke si tid å få tint opp igjen både bakken og vatnet.

Vatn fryser seinare med snø på

Snø på islagt vatn isolerer mellom vatnet og den kalde lufta over. Dermed blir ikkje vatnet under isen avkjølt like raskt som når isen er snøfri, og det tek lenger tid for isen å vekse seg tjukkare.

Det er altså fleire faktorar som verkar inn på korleis du opplever den temperaturen som termometeret viser.