Værvarsel etter kompass eller kart?

Kommer nordavinden fra den magnetiske eller den geografiske nordpolen?

Falsk nordpol

HVILKEN NORDPOL: Den geografiske nordpolen er på toppen av jorda og det geografiske nord er i bevegelse nærmere Canada. Denne staken er derimot bare lureri og er plassert et sted i Alaska.

Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Haagen har sendt inn spørsmål til yrmeteorologen@met.no og lurer på om vind varsles ut ifra geografisk eller magnetisk retning.

Hei, og takk for interessant spørsmål.

Det korte svaret er ganske enkelt: Vi varsler vind ut i fra geografiske retninger.

Her får du litt av bakgrunnen for at det ikke er det magnetiske nord som brukes i værvarsler:

Usikkerheten i et vindvarsel er som regel større enn forskjellen mellom geografisk og magnetisk retning, som i Norge for tiden varierer fra ca 2 grader vest på Vestlandet til ca 12 grader øst i Øst-Finnmark.

Flytter seg fra år til år

Avviket mellom retningen til den geografisk nordpolen og magnetisk nord (misvisningen) varierer fra sted til sted, og endrer seg etter hvert som årene går.

At misvisningen er 2 grader vest vil si at magnetisk nord er 2 grader vest for geografisk nordpol, og at 2 grader må legges til geografisk vindretning for å få magnetisk vindretning. For en østlig misvisning er det motsatt.

Piloter bruker magnetiske vindretninger

Hvis vi varsler vind fra vestlig retning, 270 grader, betyr det at den magnetiske vindretningen på Vestlandet vil være ca 272 grader, mens den i Øst-Finnmark vil være ca 258 grader.

For flytrafikken kan dette avviket være av betydning, og flyplasser/piloter benytter også magnetisk vindretning, selv om vindvarselet for flyplassen angir geografisk vindretning.

Samme som med kart og kompass

Dette må folk derfor selv ta hensyn til dersom de trenger en slik presisjon i vindretningen, på samme måte som de må ta hensyn til misvisningen på et kart dersom de trenger slik presisjon når de bruker kompass.

For eksempel viser kartene i 1:50 000 serien til Statens Kartverk retningen mot geografisk nordpol, mens kompassnålen peker mot magnetisk nordpol.

Hilsen Anders

Kompass på magnetisk pol

MAGNETISK: De magnetiske polene flytter seg. Her viser reisende over det magnetiske sør sine forvirrede kompassnåler.

Foto: TORSTEN BLACKWOOD / AFP