Tornadoer i Norge?

Joda, det er ikke bare i utlandet de har tornadoer.

Har det noen gang vært tornadoer i Norge?, spør Kjell Even Tofastrud.

Hei Kjell Even!

Dette er et aktuelt spørsmål for sommersesongen som vi har foran oss. Når vi hører ordet tornado tenker vi gjerne på kraftig uvær i USA, men tornadoer opptrer faktisk også i Norge.

Tornadoene i Norge forekommer på en mye mindre skala og med et mindre skadeomfang enn i USA.

Mørketall

Det finnes ingen tall på hvor ofte vi har hatt tornadoer i Norge, men som regel rapporteres det om tornadolignende hendelser hver sommer.

For eksempel la en tornado mye skog i Østfold flat i fjor. Andre ganger herjer virvelvinder som kan minne om tornadoer slik en kranfører Kristiansand filmet i april i år.

Det er nok slik at tornadoer opptrer oftere enn det som blir observert så her er det antageligvis mørketall.

Egen skala

Som orkaner har også tornadoer en egen skala for å angi dens styrke. For tornadoer heter skalaen Fujita-Pearsonskalaen.

Denne skalaen deler tornadoer opp i sju kategorier fra F0 (svakest) til F6 (sterkest). De tornadoene vi har i Norge er som oftest F0 eller F1 tornadoer.

Vær obs ved tordenvær!

Tornadoer dannes ofte i forbindelse med tordenvær og der det er en markert horisontal eller vertikal endring av vinden (vindskjær).

Vil du oppleve en tornado må du derfor være observant når det er tordenvær! Mer informasjon om dannelse av tornadoer finner du i Metlex.

«Kjært» barn, mange navn?

Mange ganger blir ordene skypumpe, trombe og tornado brukt om hverandre. Men disse ordene beskriver faktisk forskjellige fenomen. En skypumpe ligner på en tornado, men forekommer bare over havet, mens en trombe er en tornado som ikke når bakken.

God sommer!

Hilsen Berit

Noen tornadoene så langt i år: