Stormsenter på vei mot kystnorge

Meteorologisk institutt øker overvåkingen av et stormsenter som treffer området fra Sogn og Fjordane til Øst-Finnmark. Det kan utvikle seg til et ekstremvær.

Uvær

TO EKSTREME VÆRSITUASJONER: Lavtrykket kan gi ekstreme nedbørsmengder fra Sogn og Fjordane til Mo i Rana, mens vinden blir sterkest i Nord-Norge.

Foto: yr.no/kart

Kun noen dager etter høstens sterkeste storm på Vestlandet, er det neste store lavtrykket på vei mot kysten.

Meteorologene følger nå kontinuerlig med på uværet som kan gi ekstreme værfohold.

Nord-Norge er utsatt for den sterkeste vinden, mens de største nedbørsmengdene ventes i områdene fra Sogn og Fjordane til Mo i Rana.

Vurderer ekstremværvarsel

To uvær

TO EKSTREME SITUASJONER: Mest nedbør i sør, og sterkest vind i nord.

Foto: Meteorologisk institutt

Uværet er torsdag forsatt i fase a, som betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er altså ikke det samme som et ekstremværvarsel.

Blir uværet så stort i omfang og styrke at det tilsvarer kriteriene for ekstremvær, vil meteorologene sende ut fase b, og uværet får navn.

– Grunnen til at vi ikke tar en avgjørelse i dag på om vi sender ut fase b eller ikke er at det er mye usikkerhet i prosene der lavtrykket ligger nå. For øyeblikket ligger lavtrykket sørøst for Grønland som er stort og massivt med mye is, og akkurat i dette området er ikke alle prognosene til å stole på. Vi vil altså ha lavtrykket vekk fra Grønland før vi avgjør om vi sender ut ekstremværvarsel eller ikke, forklarer Unni Thomsen ved Vervarslinga for Nord-Norge torsdag formiddag til yr.no.

I løpet av fredag vil folk få beskjed om Meteorologisk institutt sender ut ekstremvær fase b eller om fase a trekkes tilbake.

Full til sterk storm

Vær

STORM: Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark får den sterkeste vinden. Prognosen er fra torsdag formiddag.

Foto: Meteorologisk institutt

Når folk tar helg på fredag vil mange merke vindøkningen langs store deler av kystnorge.

– Det blir sørlig full storm langs kysten helt fra Møre og Romsdal til Øst-Finnmark, sier meteorolog Ine Therese Pedersen ved Vervarslinga for Nord-Norge

Men når vinden dreier på vestlig kan det bli skumlere, for da kan det bli storm innover land. Det er Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark overvåker med tanke på vinden, understreker meteorologen.

Kraftige vindkast

Meteorologene advarer mot sørvestlig og senere vestlig full til sterk storm i Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark fredag kveld og natt til lørdag.

I så sterk vind kan trær bli røsket fra opp fra roten, det kan bli store skader på hus og bølgene er høye og lange med overhengte kammer.

– Lokalt kan det bli kraftige vindkast, og det er ofte de som tar skikkelig tak og gjør store ødeleggelser. Selv om man fjerner løse gjenstanden vil så sterk vind alltid gjøre skader. I slikt vær blir ofte broer og ferjer stengt så folk bør ikke planlegge øyturer denne helgen, advarer meteorologen.

Store nedbørsmengder

Nedbør

VÅTT: I området fra Sogn og Fjordane til Mo i Rana blir det store nedbørsmengder.

Foto: Meteorologisk institutt

Lenger sørover er det nedbøren som kan bli ekstrem, helt fra Sogn og Fjordane til Mo i Rana i Nordland. Saltfjellet og Sør-Salten ser ut til å slippe unna det verste.

– Fra fredag ettermiddag til lørdag formiddag kan det lokalt komme 60–100 millimeter regn i løpet av en periode på 12–18 timer. Men prognosene er fortsatt usikre, sier Pedersen.

Varsler ekstremvær i fire faser

1. Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremvær.

Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær. Meldingen kan fortsatt trekkes tilbake.

2. Fase B: Det blir ekstremvær

Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær og uværet får navn. Varselet er mer detaljert enn fase A og oppdatering skjer minst hver sjette time.

3. Fase C: Uværet pågår.

Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver sjette time.

4. Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår.

Det sendes varsel når ekstremværet er over. Varselet skal informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner, og oppsummere uværet som ha vært.

Oversikt over lavtrykk

LAVTRYKKET SOM OVERVÅKES: Første lavtrykk passerer Nord-Norge uten store konsekvenser. Nedbøren skyldes en bølge som følger etter lavtrykket som blir overvåket.

Foto: Meteorologisk institutt