Smultringsky på himmelen

Det kan umiddelbart se ut som besøk fra verdensrommet eller minne om en smultring. Meteorologens forklaring derimot er en litt annen.

Altocumulus lenticularis

SKY: Denne skyen kan oppstå når det blåser kraftig på tvers av fjellet.

Foto: Bjørnar Longård

En kveld så Bjørnar Longår fra Foldereid et fantastisk skue på himmelen. Er det en ufo eller en smultring mon tro?

Det er nok ingen av delene. Dette er hva vi meteorologer kaller en perfekt altocumulus lenticularis-sky!

Altocumulus lenticularis er skyer som dannes over en fjelltopp, eller på lesiden av fjell eller høydedrag når det blåser kraftig på tvers av fjellet. Når luften beveger seg over fjellet får man en bølgebevegelse på lesiden.

På bølgetoppene er luften avkjølt og det kan danne seg skyer på bølgetoppene. Det ser ut som skyene ligger stille, mens det egentlig blåser kraftig i den høyden skyene befinner seg i.

Skyer i ulik høyde

SKYHØYDE: Bildet viser ulik høyde skyer ligger i. "Smultringskyene" er mellomhøye skyer og dannes i 2000-5000 meters høyde (se etter altocumulus på figuren.)

Foto: Wikipedia

Noen ganger er det fuktige og tørrere lag om hverandre i luften over fjellet, og skyene kan oppstå i flere lag oppå hverandre. Disse lagdelte skyene har innimellom blitt feilaktig tatt for å være ufoer eller smultringskyer, slik bildet i toppen av artikkelen viser.

Tyder på turbulens

Skyene kan oppstå over de fleste fjell i Norge, men også i andre fjellområder rundt omkring i verden. Det må forholdsvis kraftig vind til å for å skape disse skyene, og derfor er skyene også assosiert med kraftig vind på bakkenivå.

Skyene er et tegn på at det kan finnes fjellbølger. Siden fjellbølgene generer mye turbulens er dette en fare for luftfarten, spesielt småflytrafikk.

Som regel varierer vinden med høyden og fjellkjeden har en uregelmessig form. Da vil man få forskjellig avstand mellom bølgetoppene, og skyene oppstår i et uregelmessig mønster. I visse tilfeller kan man få dannet en rekke med lenticularis, bedre kjent som bølgeskyer som bildet nedenfor illustrerer.

Bølgeskyer

BØLGESKYER: En rekke med lenticularis-skyer kan se slik ut.

Foto: Rune Bergersen