Slik måler du nedbør sjølv

Alle kan måle nedbør! Korleis blir nedbør berekna og kor mykje nedbør har det falt?

Full regnmåler øverst i Gålåvegen i Sør-Fron

Regnmålere kan byttes ut med ei plastbøtte i hagen. Det er viktig at bøtta står flatt og at regnet får falle fritt i bøtta utan påverknad av omgjevnadane.

Foto: Egil Enget

Mange har opplevd eit kraftig regnskur i løpet av kort tid, og lurer gjerne på i ettertid kor mykje nedbør som kom. Svaret på dette treng ikkje vere komplisert!

Regn blir målt i millimeter

Nedbøren blir målt enten manuelt, eller ved hjelp av automatiske nedbørmålingar hos Meteorologisk institutt. All nedbør blir målt i millimeter. 10 millimeter nedbør vil seie eit lag med 10 millimeter, altså ein centimeter vatn på ei horisontal flate.

Nedbør er ofte veldig lokalt

Regnbyer er ofte veldig lokale, så det er ikkje alltid Meteorologisk institutt har nok nedbørmålarar rundt om i landet til å fange opp alle lokale regnskur. For folk som har opplevd eit kraftig regnbye, kan ei bøtte eller eit kar vere til god hjelp for å få ein peikepinn på kor mykje nedbør som har falt.

Formelen

Knut opplevde ei kraftig regnbye som varte kring 4 timar før i sommar, og til alt hell stod det ei bøtte på terrassen som fanga opp regnet. Knut sendte inn eit spørsmål til oss der han lurer på kor mykje 3,8 liter vatn i bøtta tilsvarer i millimeter nedbør?

For å regne ut nedbørmengda er det viktig å måle den indre diameter i toppen av bøtta. Dette blir gjort for å finne ut arealet (A) toppen av bøtta har. Dette var ei plastbøtte der indre diameter er 26 centimeter, radiusen (halve lengda) blir med det 13 centimeter. Arealet på toppen av bøtta blir då A=3,14*13 cm*13 cm = 531 cm2.

I denne berekninga fekk vi oppgjeve nedbør målt i liter. Dette må reknast om til cm3. 3,8 liter = 38 dm3 =3800 cm3. Hos Knut hadde det altså falt 71,5 millimeter nedbør i løpet av fire timar! Formelen er: 3800cm3/531cm2= 7,15 cm = 71,5 mm.

Feilkjelder

Det er viktig at bøtta står flatt og at regnet får falle fritt i bøtta utan påverknad av omgjevnadane. Helst bør bøtta også ha ein smal kant om det er mykje hagl i nedbøren. Neste gong du ser ei kraftig regnbye som er på veg mot deg, løp ut med ei plastbøtte!