Slik er meteorologenes værdøgn

Hvordan kan det regne mye en bestemt dag, uten at det viser igjen i statistikkene? Meteorolog Gunnar Livik forklarer.

Styrtregn

MYE REGN: Går du inn på Yr og sjekker observasjoner for en bestemt dag, bør du sannsynligvis heller sjekke observasjonene for dagen etter.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det kom noen kraftige regnskyll på Kongsberg tidligere denne uken. Gjertrud lurte på hvor mye det hadde regnet, derfor gikk hun inn på Yr for å finne observasjonene for denne dagen.

Hun syntes observasjonene for 22. august viste altfor lite nedbør i forhold til hennes opplevelse.

Her er forklaringen på hvorfor.

Måling én gang i døgnet

Innholdet i mange nedbørmålere verden over blir kun målt én gang i døgnet. Dette skjer klokken 06 UTC (kl 08 norsk sommertid).

Nedbørmengden blir ført opp på datoen nedbøren måles. Så hvis det falt mye nedbør på ettermiddagen den 22. august, så må man finne observasjonene fra 23. august for å finne målingen som inkluderer denne nedbøren.

Ikke helt logisk, kanskje.

Historiske årsaker

Værobservasjoner og beskrivelser av værfenomen har eksistert i lang tid, men ble lenge skrevet ned uten nødvendigvis å ha noen fast struktur. Det skjedde heller ikke til bestemte tidspunkt.

Etter hvert som meteorologiske institutter ble grunnlagt rundt om i verden, oppsto det et økt behov for flere værobservasjoner, og behov for å koordinere disse.

Mange europeiske land var tidlig ute med å danne statlige værvarslingsinstitusjoner. Det er muligens forklaringen på at et offisielle nedbørdøgn i verden går fra klokken 06 UTC til klokken 06 UTC neste dag.

Rett person til rett tid

For å ha samkjørte målinger å basere værmeldinger på, ble det nødvendig at noen på fast sted, til fast tid gjorde værobservasjoner.

For å gjennomføre dette ble det naturlig å legge værstasjoner til steder hvor det fantes personer som kunne gjøre observasjoner til faste tider.

Derfor ble mange stasjoner lagt til gårder, fyrstasjoner og etter hvert, i Norge i alle fall, til vannkraftdammer (damvoktere) der det var folk til enhver tid. For disse passet det bra å gjøre målingen tidlig på morgenen.

Først i de senere år her automatiske måleinstrumenter har tatt over mer og mer for menneskelige observatører. Disse kan i teorien måle nedbør i så korte tidsintervall man vil.

Internasjonalt værsamarbeid

I dag er det et utbredt internasjonalt samarbeid om vær og klimadata gjennom World Meteorological Organization (WMO).

For at alle offisielle målinger og utregninger skal være synkroniserte, ble det til at WMO satte nedbørdøgnets start og slutt til klokken 06 UTC. Det skyldtes kanskje at det allerede var fast rutine i mange av de opprinnelige europeiske medlemslandene.

På den måten kan alle vite at uansett hvilke værstasjoner man leter opp, så er nedbøren målt i nøyaktig samme tidsrom, uavhengig av hvor på kloden og i hvilken tidssone målestasjonen befinner seg.