Kor kaldt er det «eigentleg»?

Om det blåser heldt det ikkje å sjå på termometeret. Dei effektive kuldegradane kan nemleg være mykje lågare enn det gradestokken tilseier.

Snøstorm

BRRRR! Alle har erfart at kuldegradane følast mykje kaldare når det er sterk vind. Kor mykje kaldare dei effektive temperaturane faktisk er, kan du lese her.

Foto: Nam Y. Huh / Ap

Joannes frå Færøyene har sendt inn spørsmål og lurar på kva som er forskjellen temperatur og følt temperatur.

I dag er det statsmeteorolog Haldis Berge som svarar:

Temperaturen i lufta kan bli målt av eit termometer, medan følt temperatur er eit mål på korleis kroppen opplever temperaturen.

Om det er mykje vind vil ein oppleva temperaturen som lågare enn det den faktisk er.

Om det er varmt og høg luftfuktighet vil ein oppleva temperaturen som høgare enn det den faktisk er.

Kva påverkar følt temperatur?

Både luftfuktighet og vind påverkar korleis me opplever temperaturen.

Er det mykje vind vil det følast kaldare enn kva termometeret viser.

Om det derimot er fuktig og varmt, vil ein oppleva det som varmare enn om det hadde vore tørr luft ved same temperatur.

Les også:

Vindavkjølingsindeksen

Når kroppen er varmare enn omgivnadane vil den gje frå seg varme til lufta.

Dess høgare denne temperaturskilnaden er dess meir varme gjer kroppen frå seg.

Når vinden bles vil den oppvarma lufta kring kroppen bli ført vekk og varmetapet aukar.

Vindavkjølingsindeksen viser kva temperatur ein ville hatt for å føle same kulde i vindstille forhold. Denne indeksen er avhengig av temperaturen og vindhastigheten.

I tabellen under henta frå metlex.met.no kan ein sjå korleis vindavkjølingsindeksen varierer med vindhastigheten og lufttemperatur.

Fargane i tabellen viser kor stor fare det er for forfrysning.

Effektive kuldegrader

SÅ KALDT FØLAST DET: Tabellen viser eksempler på kor kaldt været «følast» ved ulike vindhastigheiter og temperaturar.

Foto: MET

Les også: