OBS-varsel for fire austlandsfylker

Austlandet kan få 30–50 mm nedbør på 24 timar laurdag og søndag.

Det skal bli mer intenst regn i tiden fremover

Kraftig lågtrykk frå sør kan gjere gatene i Oslo utrygge for dei som bruker tøysko.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

I Østfold, Hedmark, Oslo og Akershus kan det bli veldig vått i løpet av helga, og meteorologane ber folk følge med.

Ikkje helga for hageselskap

Før i sommar har Vestlandet og Nord-Noreg merka mest til nedbøren. Det er fordi vêret for det meste har komme frå vest, og Austlandet har ofte kome i le av Langfjella.

No har vêret flytta på seg, og kjem frå sørleg retning. Då får Austlandet den verste støyten.

– Vi sender ut obs-varsel for å gjere folk merksame på at det kan kome mykje nedbør, fortel vakthavande meteorolog Aurora Stenmark.

Det enno vanskeleg å sei akkurat kor mykje nedbør som kjem, men meteorologen vil anbefale dei som oppheld seg på Austlandet til å ta vêrmeldinga med i helgeplanane.

– Folk har kanskje arrangement eller uteaktivitetar planlagt, og då er denne infoen viktig å få med seg.

Sommaren har vore prega av regnbyer. Dette vêret er meir samanhengande, fortel meteorologen.

Innimellom kan også dette regnvêret vere kraftigare – og då kan det kome opp mot 20–30 mm på 3–6 timar. Så du treng ikkje uroe deg for å vatne rosebusken denne helga, det tek vêrgudane seg av.

Sommerbyer

Vekas yr-bilete er eit godt eksempel på dei umoglege lokale byene som er vanskeleg å berekne. I helga kjem ei litt heftigare regnbye, så kanskje støvlar må til i tillegg til paraplyen?

Foto: @ingenkake / Instagram

NVE følger med på vasstanden

For no syner prognosane at nedbøren vil treffe Austlandet laurdag føremiddag, og halde fram søndag. NVE som styrer flomvarsela på varsom.no, trur ikkje det vil bli alvorlege konsekvensar av nedbøren.

– Dersom du har parkert campingvogna nede ved elvebredden, kan det vere lurt å følge med på vasstanden, seier Thomas Væringstad ved flaumvarslinga til NVE.

Han fortel at det er risiko for at små elvar og bekkar kan flaume over, og for små jordras.

– Det kan vere lurt å sjekke at avløpsvegar for vatn er fri for kvist og kvast, slik at vatnet får klar bane, anbefaler han.

NVE vil også følge med på vêrutviklinga i løpet av helga, og oppdatere flaumvarselet på varsom.no dersom det blir meir alvorleg.

Enn så lenge ser det ikkje ut til at regnet vil få alt for dramatiske konsekvensar, slår Væringstad fast.

Slik held du deg oppdatert

Oppheld du deg på Austlandet, kan det vere lurt å halde seg oppdatert på varsela utover helga.

På Yr.no finn du oppdaterte OBS-varsel og du kan følge med på vêrradaren for å sjå når nedbøren treff der du oppheld deg.