Varselsymbol

OBS-varsel

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i Møre og Romsdal og Trøndelag

Møre og Romsdal og Trøndelag

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Agder, Telemark og Buskerud og Akershus, Oppland og Hedmark

I høyereliggende strøk kan snø lokalt gi vanskelige kjøreforhold.