Varselsymbol

OBS-varsel

Lørdag og natt til søndag ventes store nedbørsmengder. Første del av søndag fare for regn som fryser på bakken.

Møre og Romsdal

Lørdag og natt til søndag ventes store nedbørsmengder. Det er ventet 50-70 mm/24t.

Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmark

Første del av søndag fare for regn som fryser på bakken.