Norske steder blant de tørreste i Europa

Alle vet at Norge har noen av de våteste stedene i Europa, men ikke så mange vet at vi også har noen av de tørreste. Hvis man er lei av mye regn så trenger man nødvendigvis ikke å dra så langt.

Skjåk

SKJÅK: Bygden i Oppland er Norges aller tørreste plass, ut fra offisielle værmålinger å bedømme.

Foto: Morten Kielland/Skjåk kommune

Mens regnet har pøst ned lurer Yr-brukerne Bente Vindal og Kenneth Meyer på hva som er de tørreste stedene i landet.

Tre tørre steder

De tørreste stedene er godt spredt i Fastlands-Norge, fra Oppland i sør til Finnmark i nord.

Skjåk, midt inne i høyfjellene i Sør-Norge, er tørrest i Fastlands-Norge. Her sperrer fjellene veien for fuktig luft fra alle kanter.

Et annet tørrt sted, Skibotn i Troms, skiller seg ut ettersom det ligger ved enden av en fjord. Men her spiller tre ting rolle. Nordlig vind gir lite nedbør i Troms, munningen av Lyngsfjorden er skjermet av en stor øy, og nedbørstasjonen i Skibotn ligger litt opp i en sidedal.

I Longyearbyen på Svalbard er det enda tørrere enn i Fastlands-Norge. Her er årsnedbøren helt ned i 190 mm/år. På skjermete steder nord på øygruppen kan man uten tvil komme vesentlig lavere, men her mangler vi målinger.

Kart som viser tørre steder i Norge

De fem tørreste stedene i Fastlands-Norge. Alle godt skjermet av fjell.

Foto: MET

Tørrere mot nord

At det blir tørrere jo lenger nord vi kommer har en naturlig forklaring. Kjølig luft kan ikke innholde like mye fuktighet som varm luft. At det ikke er så varmt i Norge er en viktig grunn til at vi har steder som er veldig tørre sammenlignet med lenger sør i Europa.

Athen er den tørreste storbyen i Europa med 365 mm/år, men hadde kommet et godt stykke ned på listen for Norge. Kun noen få steder i Sør-Europa har mindre nedbør enn Skjåk.

Meteorologisk institutt setter ikke opp sine målestasjoner hvor man forventer seg rekorder, heller det motsatte. Den tørre stasjonen i Saltdal ble f.eks flyttet for noen år siden, til et annet sted i dalen som er mer typisk for området, og ikke like tørr.

Årsnedbør Norges tørreste steder og Athen (Europas tørreste storby)

Sted

Årsnedbør(milimeter/år)

Longyearbyen (Svalbard)

190

Skjåk (Oppland)

278

Dividalen (Troms)

282

Saltdal (Nordland)

291

Levajok (Finnmark)

300

Skibotn (Troms)

300

Athen (Hellas)

365