Når det blir varmere oppe enn nede

Noen ganger kan du se fenomenet på dette bildet. Trærne er frosne nede i dalen, mens i høyden er det grønt. Hva skjer?

Inversjon
Foto: Ola Matsson

Ståle fra Oslo har spurt meteorologene hva som skjer når det er kaldt nede og varmt oppe.

Inversjon

Fenomenet man ser på bildet kalles inversjon. Inversjon er et meteorologisk fenomen hvor kulden legger seg i daler og groper på vinteren, såkalte "kuldegroper." Vanligvis er det kaldere på fjellet enn i lavlandet, men ved inversjon blir det motsatt (inversjon betyr motsatt). Det er altså kaldere i lavlandet enn på fjellet. Den 19. desember var det -3 grader på Gardermoen, i 1000 meters høyde var temperaturen hele 12 grader.

Hvordan oppstår inversjon

Inversjon kan oppstå på flere måter. I forbindelse med varmfront om vinteren vil ofte varmere luft strømmer over en kaldere og tyngre luftmasse og man får dannet inversjon.

Inversjon kan typisk oppstå på høsten eller når det er klarvær på natten om vinteren og lite vind. Bakken blir avkjølt, og siden kald luft veier mer enn varm luft vil den sige ned i daler og groper. Over denne kalde luften vil den varme luften ligge som et slags lokk. Inversjon opplever man som regel i indre strøk, siden man ved kysten blir påvirket av havtemperaturen og det ofte er mer trekk.

Inversjon
Foto: MET

Kaldluft er tyngre enn varmluft og ved inversjon vil da det kalde luftlaget bli liggende under varmluften. Dette blir veldig stabilt. Man får dannet ett usynlig lokk over kaldluften.

Inversjon kan være en skikkelig nøtt for værmodellene man bruker for å varsle temperatur. Det er vanskelig å fange opp fenomenet i alle små daler og søkk i hele Norge. Derfor opplever man på høsten og vintern ved inversjon at temperaturen blir feil på Yr. Heldigvis blir værmodellene bedre og bedre og feilene færre og færre.

Inversjon gir dårlig luft i byer

Inversjon kan forårsake dårlig luftkvalitet. Det samler seg støv i luften fordi luften ikke blir løftet fra bakken og blandet med friskere luft slik den normalt blir. Bergen er et typisk eksempel. Byen som ligger mellom de syv fjell kan få inversjon på vinteren som gir dårlig luftkvalitet, og i 2010 hadde Bergen den dårligste luftkvaliteten av alle byer i hele Europa.

Infotavle i Vågsbotn advarer mot dårlig luft i Bergen

INVERSJON: Infotavle i Vågsbotn advarer mot dårlig luft i Bergen 8. desember 2010.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Bryte ned inversjonen

Når den tunge kalde lufta har lagt seg ned i de laveste områdene i terrenget, er den vanskelig å flytte på. For å bryte ned en inversjon må det kraftig vind til for å blande luften slik at varmluften kommer seg ned i kaldluften.