Nå er det rekordvarmt 5 kilometer over hodene våre

Rykende ferske målinger sprenger grenser. Aldri før har satellittene målt så høye temperaturer oppe i atmosfæren som i februar.

Satellittmålt temperatur februar 2016

HØYT OPPE: Satellittene måler temperatur 5 kilometer oppe. I februar 2016 var det rekordvarmt i denne høyden og særlig varmt var det i Arktis (de røde områdene).

Foto: Roy Spencer/drroyspencer.com

På bakkenivå har kloden vært rekordvarm i året som gikk. Målinger gjort av satellitter fem kilometer lenger oppe har ikke vært helt enige, - men nå tyder mye på at varmen også har klatret opp i høyden.

MetOp weather satellite

VÆRSATELLITT: Denne heter MetOp og er en av flere som måler temperatur over hodene våre.

Foto: ESA - AOES Medialab

Den mest ekstreme varmen ligger over Arktis, viser satellittmålingene.

Overlegen rekord

I over 30 år har forskerne tatt tempen på kloden fra satellitter. På bildet under ser du hvordan temperaturen har gått opp og ned. Du ser også hvor overlegent varmt det var på kloden i måneden som gikk (lengst til høyre på grafen).

Tallene kommer fra Roy Spencer ved University of Alabama in Huntsville (UAH). UAH er en av to aktører som beregner globale temperaturer basert på satellittmålinger.

Tidsserie UAH tom februar 2016

REKORD: Her ser du målinger gjort fra satellitt siden 1979. El Niño-året 1998 står som en varm, rød spiker midt i måleserien. Nå kan 2016 bli enda varmere, dersom trenden fra februar fortsetter.

Foto: Roy Spencer/drroyspencer.com

Sikter mot seier i veddemål

Terje Wahl

SEIER: Terje Wahl tror han får rett i at 2016 blir tidenes varmeste, målt fra satellitt.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Terje Wahl ved Norsk Romsenter innkasserer en aldri så liten etappeseier denne dagen. Han har satt ære og prestige på spill og veddet at 2016 blir tidenes varmeste, målt av satellitter.

– Jeg tror nok jeg treffer blink der, så lenge det ikke kommer noe stort vulkanutbrudd i løpet av våren eller sommeren, sier Wahl, vel vitende om at vulkaner som spyr ut enorme mengder aske er i stand til å kjøle ned kloden betraktelig.

Wahl tror varmen vil holde seg videre gjennom året fordi det varme værfenomenet El Niño i Stillehavet har vært ekstremt kraftig denne vinteren. Tidligere tilfeller av El Niño har gitt global temperaturøkning, - særlig i høyden hvor satellittene måler.

Voldsom varme i Arktis

På bildet øverst i saken kan du se hvordan varmen har fordelt seg rundt på kloden i februar 2016.

Store deler av kloden har temperaturer over normalt, men Arktis skiller seg ut som området med den mest uvanlige varmen.

Den høye temperaturen i arktis merkes godt også på bakken. På Svalbard lufthavn var snittemperaturen i februar 5,6 minusgrader. Det er 10,6 grader over normalen.

Ferske tall viser også rekordlav utbredelse av sjøisen i Arktis.

– Trend viktigere enn rekorder

Helge Drange

UVIKTIG: Helge Drange er opptatt av utviklingen over tid. Ikke enkeltmålinger.

Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Ved Bjerknessenteret for klimaforskning tror forsker Helge Drange og direktør Tore Furevik også at satellittene vil slå til med varmerekord på årsbasis når 2016 er omme.

Likevel er det helt andre ting som opptar de to.

– Fra et klimasynspunkt er det langtidsutviklingen som betyr noe. Og her tror vi ikke, her vet vi, hvor utviklingen går, sier Drange.

Enn så lenge er El Niño-året 1998 det varmeste som er registrert av satellitter, legger Tore Furevik til.

– Det er høyst sannsynlig at 2016 vil overgå 1998 også i satelittdataene, men det vil ha liten betydning for kunnskapen om global oppvarming som handler om langtidstrender.

LANGLESING: Satellitter og termometre er ikke helt enige om hvordan temperaturen på kloden endrer seg. Hvem skal vi egentlig stole på? Må vi velge?

Havis

IKKE STORT NOK: Arktis er en liten del av kloden, så dette forklarer ikke alene hvorfor den globale temperaturen målt på bakken eller fra satellitt er rekordvarm, sier Helge Drange og Tore Furevik. Også andre deler av kloden er varme, forklarer de.

Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt