Kvifor luktar regnet?

Om sommaren kan det vere ekstra friskt med regn etter ein tørkeperiode. Magnhild lurer på kvifor regnet ofte «luktar» om sommaren?

Regndråper i gresset

SOMMARLUKT: Med ein gong dei første regndråpane fell og treff jorda, vil denne søte distinkte jordlukta oppstå.

Foto: Linda Bjørgan

Vanlegvis luktar regn lite i Noreg, men om sommaren kan ein faktisk «lukte» regnet i nokre høve.

Men for at regn skal lukte i Noreg, må det først vere ein lengre periode med tørke. Då er gjerne jordsmonnet tørt og har ein laus struktur.

Handlar om jordsmonn

Med éin gong dei første regndråpane fell og treff jorda, vil denne søte distinkte jordlukta som Maghild skildrar, oppstå.

Denne jordlukta blir på fagspråket kalla petrichor, og varer heilt til jordsmonnet er gjennomvått. Jordlukta vil derfor vare lenger om det regnar lett i høve kraftig regn som væter fort.

Petrichor stammar hovedsakleg frå jordbakteriegruppa Actinomycetales.

Regn i blomster

PLANTEOLJAR: Petrichor består også av lukt laga av planteoljar som nokre plantar utsonderar som beskytteslse ved tørke.

Foto: Hans H. Bjørstad

Vitenskapleg bevis

Når jorda etter tørke blir tilført regn, vil desse jordbakteriane lage eit alkoholbiprodukt som heiter geosmin, og det er geosminet som luktar. Når folk seier at dei kan «lukte regn», kan det eksistere vitenskapleg bevis for det.

Grunnen til det er at jordbakteriane klarer å utnytte den auka luftfuktigheita som oppstår i forkant av regn til produksjon av geosmin, som altså er ein av hovedkomponentane i petrichor.

Petrichor består også av lukt laga av planteoljar som nokre plantar utsonderar som beskytteslse ved tørke.