Hva er tussmørke?

De fleste kjenner til og bruker ofte betegnelsen «tussmørke». Men vet du hva det egentlig er? Her får du svaret.

"Blåtimen" mot Høgloft ved Eldrevatn i Lærdal

Lyset endres når det er tussmørke. Da oppstår det som også er kjent som blåtime.

Foto: Vibeke Sælen

YR-leser Knut Arild har sendt oss et spørsmål om nautisk tussmørke. Han lurer på hvorfor det har dette navnet og om det har med navigasjon og skipsfart å gjøre.

Flere varianter av tussmørke

Tussmørke er tida etter solnedgang og før soloppgang, også kalt henholdsvis skumring og demring. Disse periodene er det hverken fullstendig opplyst eller mørkt.

Solen har gått ned under horisonten, men sollyset spres og reflekteres i jordas øvre atmosfære og lyser opp den lavere atmosfæren.

Tussmørke illustrert

Denne illustrasjonen viser de ulike gradene av tussmørke.

Foto: Wikimedia Commons

Tre underkategorier:

  • Alminnelig eller borgerlig tussmørke – sola er mindre en 6 grader under horisonten.
  • Nautisk tussmørke – sola er mellom 6 og 12 grader under horisonten.
  • Astronomisk tussmørke – sola er mellom 12 og 18 grader under horisonten.

Himmel og horisont for navigasjon

De ulike uttrykkene kan ha sin opprinnelse hos sjømenn som skulle navigere på havet. Ved nautisk tussmørke kunne sjømenn foreta pålitelige observasjone av velkjente stjerner, og bruke horisonten som referanse. Mens ved astronomisk tussmørke er det blitt for mørkt til å gjøre de samme observasjonene.

Sekstant

Sjømenn brukte før i tiden sekstant som navigasjonsinstrument. Med dette redskapet måles vinkelen mellom et himmellegeme, solen for eksempel, og horisonten.

Foto: Wikimedia Commons

Tusser er ute i blåtimen

I tiden med tussmørke er lyset helt spesielt og himmelen får en annen blåfarge enn om dagen.

Den omtales gjerne som den blå timen og er spesielt populær blant fotografer og malere.

Dette har også blitt sett på som en noe skummel tid på døgnet. På denne tiden kunne tusser være ute og røre på seg.