– Oppvarmingen har gått saktere

Global oppvarming gikk saktere tidlig på 2000-tallet enn i årene før, viser en ny rapport. Det betyr ikke at oppvarmingen har stoppet opp, advarer forskere som frykter at funnet skal bli misbrukt.

Sol og orange himmel

NATURENS GANG: Litt lavere solaktivitet kan ha gjort at temperaturen på kloden ikke økte så mye som ventet i tiåret etter år 2000. Vulkaner og El Nino-forhold kan også ha bidratt, sier forskere i en fersk kommentar i tidsskriftet Nature.

Foto: Lima Andruška/Flickr

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Anerkjente klimaforskere kom nylig med et funn som har vekket til live en het klimadebatt.

Det hele dreier seg om en tilsynelatende «pause» i oppvarmingen i tiåret etter år 2000. Er pausen reell eller ikke?

For å forstå hva som skjer må vi gå noen måneder tilbake i tid.

– Pausen skyldtes regnefeil

I fjor sommer kom en Science-rapport som avlyste den såkalte «pausen» i global oppvarming.

Pausen - også kalt utflatingen - skyldtes en feil i måten temperaturmålingene ble bearbeidet på, sa forskere fra det amerikanske nasjonale værbyrået NOAA. Og dermed laget de forslag til en ny global temperaturgraf:

No slow down in global warming

– INGEN UTFLATING: – I motsetning til det som har blitt hevdet tidligere, viser de nylig korrigerte dataene at graden av oppvarmingen har fortsatt og at det ikke har vært noen avdemping, sa NOAA-forskere i en kommentar til denne grafen i fjor sommer. Nå møter de motstand.

Foto: NOAA

Saken vakte oppmerksomhet verden over og ble også omtalt i en NRK-artikkel. Men nå, noen måneder senere, møter NOAA-forskerne motstand.

– Pausen var virkelig

I en fersk kommentar i tidsskriftet Nature sier en annen gruppe klimaforskere at utflatingen i den globale oppvarmingen likevel fant sted. NOAA-forskernes konklusjoner fra i fjor sommer må ha vært feil:

I tiåret etter år 2000 økte faktisk den globale temperaturen mindre enn den hadde gjort tidligere.

Årsaken til utflatingen var naturlige fenomener som vulkanutbrudd, endringer i Stillehavet og i solaktiviteten, samt at havet har tatt opp mye varme.

Temperaturgraf fra Nature

TILBAKE TIL START: Omtrent slik så de globale temperaturgrafene ut før sommeren 2015. Nå mener forskere at disse grafene fortsatt gjelder, og at oppvarmingen faktisk har gått saktere etter rundt år 2000. Den svarte linjen viser hvordan forskerne har ventet at temperaturen ville utvikle seg. De andre linjene viser litt ulike beregninger av målt temperatur.

Foto: NATURE CLIMATE CHANGE: Making sense of the early-2000s warming slow

– Misbruker arbeidet vårt

Congressman Lamar S. Smith

PÅ KRIGSSTIEN: Lamar Smith tror ikke at menneskeskapt global oppvarming finner sted.

Foto: Wikipedia
Michael E. Mann

MENER SEG MISBRUKT: Klimaforsker Michael E. Mann ber Lamar S. Smith om ikke å mistolke Nature-rapporten.

Foto: By Greg Grieco. Original uploader was William M. Connolley / Wikipedia

Pausen i oppvarmingen har vært et kjerneargument blant de som mener at menneskeskapt global oppvarming ikke finner sted.

Lamar Smith, leder for vitenskapskomiteen i den amerikanske kongressen, er blant disse. Den liberale politikeren tar nå den nye Nature-rapporten til inntekt for sitt syn.

Det blir ikke forskerne bak Nature-rapporten glade for. I et åpent brev går en av dem, professor Michael E. Mann, til motangrep.

«Kjære kongressmann Lamar Smith (...) Vår studie støtter IKKE oppfatningen om en pause i global oppvarming, bare at det har vært en midlertidig avdemping som nå er over og som skyldes naturlige faktorer», sier Mann og viser til at både 2014 og 2015 var ekstremt varme år globalt sett.

At rapporten blir misbrukt er likevel ikke grunn til å holde tilbake saken, sier Michael Mann til Scientific American.

– Som forskere må vi gå den veien bevisene tar oss. Vi kan ikke la bekymringer for klimafornektere og hvordan de vil misbruke vårt arbeid, diktere hva vi skal publisere og ikke.

– Vi er fortsatt ikke i mål

Bjørn Samset

PUSLESPILL: – Hovedtrekkene i forståelsen vår av klimasystemet er som før. Det er betryggende å se hvor godt puslespillbitene faller på plass, sier Bjørn Samset.

Foto: Universitetet i Oslo

– Denne saken har blitt misrepresentert i en del medier, sier klimaforsker Bjørn Samset (Cicero) og gir full støtte til den nye Nature-rapporten.

Da «pausen» ble avlyst sommeren 2015 etterlyste han kvalitetssikring. Det har han nå fått, men mange spørsmål er fortsatt ubesvart. Klimaet er et komplekst system, sier han.

– For å forstå helheten er vi, dessverre, nødt til å ta tiden til hjelp. Perioden med lavere temperaturvekst har vært gull verdt for detaljene i denne forståelsen, men vi er fortsatt ikke i mål.