Normal

Trygg i tordenvær

Er du en av dem som har opplevd mye torden i sommer? Ønsker du å være bedre forberedt neste gang det lyner? Her er meteorologenes tips til hva man bør unngå i lyn og torden og gjøre risikoen for skade så liten som mulig.

Lyn og torden

LYN OG TORDEN: Mange spør meteorologene om tips til hva man bør unngå å gjøre i tordenvær. Meteorolog Matilda Hallerstig svarer.

Foto: Terje O. Nordvik

Når lynet slår ned, velger det kortest mulig vei mellom skyen og bakken. Derfor treffer det gjerne høye punkter, som trær, hustak, master og fjelltopper. Det beste er å trekke innendørs, eller enda bedre, inn i en bil.

Hvis du må være ute, prøv å unngå å bli det høyeste punktet. Unngå store åpne plasser, unngå å søke ly under trær som står på en åpen plass og unngå steder som ligger høyt i terrenget. Utsett bading eller å være på sjøen til tordenværet er over.

Unngå ting som leder strøm

Lynet går helst gjennom materialer som yter minst mulig elektrisk motstand. Derfor er ting som kan lede strøm, som vannkraner, strømkabler, maskiner koblet til strømnettet og andre store metallgjenstander utrygge. Unngå å ta i disse når det lyner og tordner.

Minimer risikoen for skade på elektriske apparater ved å trekke ut strøm- og nettkablene, slik at det blir vanskeligere for lynet å komme inn i dem hvis det skulle slå ned. Batteridrevne ting og trådløse koblinger kan brukes, så lenge de ikke er i fysisk kontakt med strømnettet.

Her er du tryggest

Innendørs er det svært liten risiko for å bli skadet av lyn, men det aller tryggeste er å sitte et sted hvor du har sammenhengende metall på alle sider rundt deg. Det kan være for eksempel en bil, et tog eller inne i en metallbåt.

Hvis lynet slår ned mens du er på et slikt sted vil det nok oppleves som skremmende. Men så lenge du unngår fysisk kontakt med metallet, er det ufarlig.

Så langt borte er lynet

Fordi lys beveger seg fortere enn lyd, vil du se lynet før du hører tordensmellen. Jo lenger borte tordenværet er, desto lengre tid tar det mellom de to. Tell antall sekunder fra du ser lynet til du hører lyden. For hver ekstra tre sekunder det tar, er uværet omtrent en kilometer lenger unna. Det vil si: tar det tre sekunder, er lynet en kilometer unna. Tar det seks sekunder betyr det to kilometer avstand, ni sekunder betyr tre kilometer, og så videre.

Sjekk også rådene til ditt forsikringsselskap når det lyner og tordner.

Tordensky

Klassisk eksempel på tordensky. Ser du en slik, er det fare for at det snart blir kraftig regn og torden.

Foto: Einar Egeland

Flere artikler fra meteorologene om tordenvær: