Normal

Fører raud kveldshimmel til vind?

Korleis kan vi lese vêret? yr.no-meteorologen tar for seg to kjende vêrteikn.

Solnedgang på Linesfjorden i Åfjord

RAUD SOLNEDGANG: Vakkert lys i Linesfjorden i Åfjord.

Foto: Knut Dreiås

Silje Øie frå Rindalen på Indre Nordmøre lurer på om det er ein samanheng mellom raud kveldshimmel og vind neste dag. Ho lurer òg på om ring rundt månen betyr kaldt vêr.

Rød soloppgang

RAUD SOLOPPGANG: Ved raud himmel og raude skyer ved soloppgang kan vi vente både nedbør og aukande vind.

Foto: Olaf Berli
Halo kring månen

HALO: Ring rundt månen kan bety kaldt vêr.

Foto: Geir Øye

Ring i kald luft

Månelyset, som er reflekterte lysstråler frå sola, bryt når det går gjennom iskrystallar, og vi får ein ring rundt månen som blir kalla halo.

Det vil seie at når vi ser ein halo, har vi som regel berre høge, tynne skyer.

Kun høge, tynne skyer om natta fører til at bakken får eit stort varmetap, og lufta ved bakken blir avkjølt.

Så om du ser ein ring rundt månen om kvelden, blir det ofte ei kald natt og ein kald morgon.

Seier noko om temperaturen

Halo kan vere teikn på at det er lågare skyer med nedbør på veg.

Om vinteren fører dette ofte til at dagtemperaturen stig, medan det om sommaren gjerne er motsett.

Raudt lys på himmelen

Ein skyfri himmel ser blå ut fordi den blå delen av kvitt lys blir spreidd meir i atmosfæren enn den raude delen av kvitt lys.

Når sola går ned, blir vegen solstrålane går gjennom atmosfæren lenger, enn når sola står høgare på himmelen.

Vegen blir så lang at det blå lyset blir spreidd vekk. Støv og andre partiklar hjelper til med denne spreiinga.

Dermed ser vi det raude lyset som ikkje blir spreidd så mykje.

Kan betyr regn

Når vi ser ein raud solnedgang, betyr det at det er lite eller ingen skyer i vest.

Sidan vêret som regel kjem frå vest, kan vi vente opphaldsvêr og oftast ikkje så mykje vind.

Men ved raud himmel og raude skyer ved soloppgang, er det lite skyer i aust.

Då er det større sjanse for at det er lågtrykk og skyer i vest. I så fall kan vi vente både nedbør og aukande vind.

Helsing frå Merete

Les fleire spørsmål til yr.no-meteorologen: