Kystvarsel

For næraste havpunkt, 1,3 km frå Nausthylla hyttefelt