Fv7862 Kaperskaret målestasjon

17,2 km frå Litjeneset

Ingen data tilgjengeleg

Vi finn ingen målestasjonar i nærleiken med vérstatistikk for perioda du har søkt på.

Du kan freiste å søkje på eit anna sted i nærleiken.