Oppsummering

Oppsummering av tjueeindagarsvarselet
PeriodePeriodeNedbør mmNedbør mmTemp h/lTemperatur høg/lågFrostSannsyn for frost
0 %
0 %
0 %

Sannsyn for nedbør

Graf som viser forventa nedbørsmengd og sannsyn dei neste 21 dagane for Lilleårstein
Sannsyn for litt nedbør (0,5–10 mm)
Sannsyn for mykje nedbør (mer enn 10 mm)

Temperatur

Graf som viser forventa og mogleg temperatur dei neste 21 dagane for
Forventa temperatur
Mogleg temperatur °C