Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 0,7 km fra Sotrabrua

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand