Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 3,1 km fra E6 Ingedal

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand