Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 1 km fra Nygårdstranda

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand