Kystvarsel

For nærmeste havpunkt, 2 km fra Trosbyfjorden

Vind

Bølgehøyde

Havstrøm

Temperatur

Vannstand