Viser Bokerøya3.6 km fra Blindeskjær
Siste 13 måneder
Bokerøya målestasjon

Temperatur

jan. 2019–jan. 2020